honderdachtenzeventigste jaargang

In zijn Kellendonklezing betoogt Maarten Asscher dat het ware engagement van schrijvers niet zozeer schuilt in expliciete stellingname in het politiek debat, als wel in het scheppen van verbeelde werkelijkheden die de lezer aan het denken zetten over zijn positie in de wereld om hem heen. Als voorbeelden noemt hij Zola, Dickens en Kafka, wiens grimmige visie op het bestaan een veelgebruikt adjectief in het leven heeft geroepen.
     De kafkaëske conditie van wat we nog steeds onze democratie noemen, wordt blootgelegd in de Kousbroeklezing van Tommy Wieringa. Dat is geen verhaal om vrolijk van te worden. Optimistischer zijn de stukken van zes Vlaamse en Nederlandse schrijvers die zich hebben gebogen over de vereisten voor de literatuur van de eenentwintigste eeuw, zoals geformuleerd door Italo Calvino in 1985: lichtheid, snelheid, exactheid, zichtbaarheid, veelvuldigheid en consistentie. dat zijn waarden die De Gids graag omarmt. We demonstreren ons engagement door ook vandaag weer prachtige essays, verhalen en beschouwingen aan u voor te leggen.

En verder: Niña Weijers, Peter Terrin, Yves Petry, Rob van Essen, Maria Barnas, Jamal Ouariachi, Nina Polak, Merlijn OlnonWil RouleauxAnn De CraemerPiet Gerbrandy en Christophe Van Gerrewey. 

 Lees De Gids online

Via Blendle 

Download digitaal 
 
Word abonnee