Lopende zaken 2021

DIG poëzie

het rillen door een bast: I

Saskia de Jongi am here
to put the fun back
in fundament

aardkloot
klitplantage

kerntrek de genentransfer

vonkenregen tussen kern en korst

vuurvlecht: een flits van dik licht in de herfstnacht

vingerkou: een kou die niet bitter is, maar de vingers vinnig doet tintelen
niet te verwarren met onredelijk koud weer

melkwoud: woud van zaadvocht en zogen op een lichtend bedje van groen

mostraag graag
met veenzang: vlemend veen
en aanritseling: aanvechting, neiging

lonkie: gat in een heg
dat een dier als gegoten zit

schijnspurrie: laag tegen de grond gedrukt akkeronkruid

vruchtwater
waterlichaam
het lijfeigene
rooskleurig tot de blauwvorming

sintering: het klitten van sneeuw
even zweven elkaar raken verweken
door druk blijven plakken

het whisky-achtig aanrollen van wind
wat aanwakkeren: het sterker worden van de wind
windribbel: zandtransport door het blazen van de wind

brandingbank: kustparallelle zandrug
baaizout: zout uit de boezem van de zee, strak en stuwend
zeekering: landmarken, het zekeren van onzekerheid

oeps-gebied: opening in de aarde of een bergwand
waaruit een ruisen of een huilen
een ruisen
of een huilen
te horen is

abstracte klasse:
klasse zonder objecten

kielzog: streep schuimend water door een klievende kiel
aangroeiing: hechting van algen en zeepok
aan het zich onder water bevindende

aanhaakpunt:
het punt waar de beheerder de beïnvloeding
van de keten op het watersysteem
wenst te reguleren
zie zeekering

Van Saskia de Jong (1973) verschenen de dichtbundels zoekt vaas (2004) genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs, resistent (2006) genomineerd voor de Paul Snoek Poëzieprijs, De deugende cirkel (2010) en het jaagpad op en af (2020). 

Meer van deze auteur