De Grondwet-Variaties: Artikel 4

De Nederlandse Grondwet is op 29 maart 200 jaar oud en dit is voor De Internet Gids een uitstekende aanleiding om u de wet voor te schrijven in de vorm van De Grondwet-variaties. Dichters, schrijvers, kunstenaars en juristen nemen ieder één van de huidige grondrechten als uitgangspunt voor een nieuwe bijdrage. Vandaag artikel 4 in dichtvorm + illustratie van Floris Solleveld.


Aan eenieder die in deze laaglanddelta
is geboren en getogen of daar lang genoeg woont
behoudens zij die simpel zijn of geen
rood boekje bij zich dragen

LAAT HET BEKEND ZIJN

Dat zij hun volkswil kunnen komen afgeven in onze scholen en buurthuizen
eenmaal per vier jaar behoudens herindelingen of breuken
Dat zij hun volkswil kunnen komen afgeven
middels een wit papier met een rode stip
opdat hun stem gehoord wordt in de betreffende
Algemeen Vertegenwoordigende Organen
in de gemeente provincie het Koninkrijk der Nederlanden
in heel Europa het waterschap en als zij in een stad
wonen ook in de deelraad

LAAT HET BEKEND ZIJN

Dat hun volkswil verzameld zal worden in melkbussen en
dezelfde avond nog geteld
opdat het volk op televisie kan zien wat zijn volkswil is
Dat er publiek toegankelijke gebouwen zijn in alle gemeenten en hoofdsteden
waar zij de volkswil kunnen horen spreken
nadat zij door een metaaldetector zijn gegaan
Dat zij zolang zij een rood boekje bij zich dragen ten allen tijde
welkom zullen zijn bij de vergaderingen van
de Algemeen Vertegenwoordigende Organen

LAAT HET BEKEND ZIJN

Dat zij kunnen mopperen op de voorsprekers van hun volkswil
en leden der Algemeen Vertegenwoordigende Organen
zoveel het hen schikt in de kroeg op de sociale media en zelfs in de krant
maar dat zij ook zelf lid kunnen worden van de betreffende
Algemeen Vertegenwoordigende Organen
mits zij genoeg witte papieren met rode stippen vergaren

LAAT HET BEKEND ZIJN

In heel deze laaglanddelta
aan al die oren hebben om te horen

En dat de doven het lezen

Dat het een kwetsbaar ding is deze volkswil
Dat zij haar bij zich dienen te dragen ten allen tijde als ware het een rood boekje
opdat zij gehoord kan worden in de publieke ruimte
Dat het een zwaar en ondankbaar werk is om deze volkwil te herkauwen
binnen de Algemeen Vertegenwoordigende Organen
en dat haar leden zullen spreken voor heel het volk maar
zonder last en ruggespraak
Dat sommigen meer volkswil hebben dan anderen
en dat dit niet zo zou moeten zijn

LAAT HET BEKEND ZIJN

Dat onze
oren
horen