Why Nations Fail

De Gids-redactie signaleert zo nu en dan een bijzonder nieuw boek

Met Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty hebben de econoom Daron Acemoglu en de politicoloog James A. Robinson een algemeen geldige, wereldomspannende en de hele mensheidsgeschiedenis bestrijkende theorie geschreven. ‘Het is een theorie’, zo schrijft Nico Wilterdink in zijn bespreking van het boek, ‘die de kracht van de eenvoud heeft.’ Modernisering is de sleutel. ‘Hier geen postmoderne twijfels en relativeringen, hier zelfs geen suggestie dat verschillende varianten van modernisering mogelijk zijn. Nee, er is één model van succesvolle modernisering: de westerse (en nog specifieker, Angelsaksische) ontwikkeling in de richting van een liberaal-democratisch staatsbestel en een kapitalistische markteconomie. Rijke landen zijn rijk omdat zij een geslaagde modernisering hebben doorgemaakt, en het is zaak voor arme landen om dat voorbeeld te volgen.’

Daron Acemoglu en James A. Robinson. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Profile Books, 2013 (oorspr. 2012) Nederlandse vertaling: Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm. Nieuw Amsterdam.

Bestellen? Kan bij Athenaeum

Lees de bespreking van Nico Wilterdink in De Gids die op 30 januari wordt gepresenteerd in De Balie