Salvator

door Mark Boog

De laatste in de reeks van odes aan H.H. ter Balkt komt van de hand van Mark Boog. Lees ook de andere odes die zijn uitgesproken op 27 april in LUX, Nijmegen.

voor H.H. ter Balkt


8227 kilo brons galmt over stad en land.
Ik waarschuwde voor de storm in fis,
de storm kwam. Sinds 1505
waarschuwde ik. Van de klank

schrok niemand. Soms hief er één
het hoofd en knikte. Men genoot.
Ik werd gehoord, er werd niet geluisterd.
Augustus kwam, een schrickelik tempeest.

Ik verwijt het ze niet. Ook ik
liet me elke lente grijpen, elke herfst
betoveren, ik beierde bronstig
en boos. Heimelijk genoot ook ik.

De kerk werd een plein, een smal
en donker plein. Er was geen lucht,
geen ruimte. Weinig weidsheid.
Het waaide hard op het altijd oude plein.


Op zondag 27 april werden de verzamelde gedichten van H.H. ter Balkt gepresenteerd in LUX, Nijmegen.
Het werk van H.H ter Balkt verschijnt bij De Bezige Bij.
De presentatie werd georganiseerd door Literair Productiehuis Wintertuin.