Aflevering 8

Ladycamp

Basje Boer

ESSAY - Basje Boer leest voor: ‘Ladycamp’. Een essay waarin ze zoekt naar de woorden die Ladycamp definiëren, aan de hand van verwachtingen, taboes en de grenzen van het vrouw-zijn.

Lees ‘Ladycamp’.