Gidsactie

De Gids maakt voor het eerst een nummer voor jongeren

NL — 3 juni 2020, 08:00

In de 183 jaar dat De Gids bestaat, richtte het tijdschrift zich uitsluitend tot volwassen lezers. Het nummer ‘Waar wil je bij horen?’, dat op 18 juni verschijnt, is het eerste dat voor jongeren is gemaakt. Om ervoor te zorgen dat dit nummer bij juist die lezers terechtkomt, zetten we een aantal acties op voor middelbare scholen, bibliotheken en andere organisaties die met jongeren werken. Zo kan u tot 3 juni tegen zeer gering tarief een hogere oplage van De Gids vooruitbestellen. Lees hier hoe!

Met verhalen van Rob van Essen, Maartje Wortel, Maria Barnas, Iduna Paalman en Sholeh Rezazadeh; essays van Daan Remmerts de Vries en Arthur en Arjen Mulder; poëzie van Albertina Soepboer; en een graphic short story van Ludwig Volbeda.

Over ‘Waar wil je bij horen?’

Vroeger lazen jongeren boeken die voor volwassenen waren geschreven. Die waren vaak verplichte kost voor school en jongeren trokken ze uit de boekenkast van hun ouders. De laatste decennia zijn de genres jeugdliteratuur en Young Adult ontstaan. Schrijvers hebben zich erin bekwaamd voor jongeren te schrijven, waardoor hun romans beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren en de thema’s die voor hen aan de orde zijn.

Die ontwikkeling past in een trend waarin iedere doelgroep zijn eigen literatuur heeft. Maar waarom zouden verhalen, gedichten en essays niet zodanig geschreven kunnen worden dat ze voor jongeren én volwassenen interessant zijn? Het themanummer ‘Waar wil je bij horen?’ van De Gids doorbreekt de scheiding tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. De redactie beoogt ermee jongeren in contact te brengen met de ongekend rijke traditie van een van de oudste literaire tijdschriften van de wereld.

Acties bij dit themanummer

De digitale editie is voor iedereen vanaf 18 juni gratis te lezen op de-gids.nl. Een los exemplaar van De Gids kost in de winkel € 6,95.

Ook bieden we de mogelijkheid om tegen geringe vergoeding het nummer in hogere oplage te bestellen. Papieren exemplaren kunnen vóór 3 juni worden besteld door een e-mail te sturen naar redactie@de-gids.nl, of door het korte formulier van Typeform in te vullen (de link vindt u hieronder). 

5 exemplaren voor €15
10 exemplaren voor €25
25 exemplaren voor €50
50 exemplaren voor €75
100 exemplaren voor €100
Meer dan 100 exemplaren: € 1 per stuk

Vragen? Een bestelling plaatsen?
Aarzel niet om contact op te nemen via redactie@de-gids.nl

Ga naar het Typeform-formulier