Geschiedenis

De Gids is het oudste literaire en algemeen culturele tijdschrift van Nederland. Door de jaren heen besteedde De Gids aandacht aan literatuur, poëzie, filosofie, sociologie, beeldende kunst, politiek, wetenschap en geschiedenis. Sinds 2015 heeft De Gids een exclusief literaire signatuur en verschijnen er verhalen, literaire essays en poëzie in het tweemaandelijkse tijdschrift. Vaak zijn nummers (gedeeltelijk) thematisch van opzet en worden samenwerkingen met andere culturele instellingen aangegaan.

De Gids werd in 1837 opgericht door E.J. Potgieter en C.P.E. Robidé van der Aa. In de loop van bijna twee eeuwen tijd hebben verscheidene uitgevers zich over de uitgave van het tijdschrift ontfermd. Van 1837 tot 1840 werd het uitgegeven door de Amsterdamse uitgever en boekverkoper G.J.A. Beijerinck. Vanaf 1840 werd De Gids vier generaties lang uitgegeven door de eveneens Amsterdamse uitgever Van Kampen. In 1962 nam uitgeverij J. M. Meulenhoff de zorg voor De Gids over. Na drieënveertig jaar is de uitgave van De Gids door de redactie overgedragen aan uitgeverij Balans, en van januari 2010 tot en met maart 2012 werd het tijdschrift uitgegeven door uitgeverij De Arbeiderspers. Sinds 1 april 2012 is de onafhankelijke uitgeverij De Groene Amsterdammer uitgever van De Gids. De oplage bedraagt circa 20.000 exemplaren per editie.

Het Gids-archief

Op deze website kunt u teruglezen tot jaargang 171, oftewel de nummers die sinds 2008 zijn verschenen. Op dbnl.nl (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) zijn ook oudere nummers digitaal beschikbaar gemaakt.