Doneer aan De Gids

Het gaat goed met literair tijdschrift De Gids. Dankzij de uitstekende samenwerking met De Groene Amsterdammer is de oplage gestegen tot boven de 20.000 exemplaren per editie. Dat is voor een literair tijdschrift ongekend. Zo weet De Gids een hoge kwaliteit te combineren met een groot publieksbereik.

De Gids is niet alleen een van de oudste literaire tijdschriften ter wereld met een groeiende lijst van gerenommeerde Nederlandse auteurs die aan het blad meewerken, het is op dit moment ook het literaire tijdschrift dat de meeste ruimte biedt aan jonge schrijvers en dichters, zowel in het tijdschrift als online op DIG (voorheen De Internet Gids). Veelal nog voordat zij worden ontdekt door literaire uitgevers. Zo publiceerden afgelopen jaren jonge veelbelovende schrijvers als Simone Atangana Bekono, Pete Wu en Basje Boer hun eerste teksten in het tijdschrift. Toen Safae el Shayeb met haar verhaal "De dobbelaar van Caïro" debuteerde in 2019/4, wekte ze gelijk de belangstelling van meerdere uitgeverijen. Deze Gidsdebutanten treden in de voetsporen van Frederik van Eeden, Nescio (die in 1911 met De Uitvreter in De Gids debuteerde), Harry Mulisch (die vele jaren in de redactie zat) en Peter Buwalda.

De Gids is ook een plek waar literatuur samenkomt met actuele thema's, zoals recent het Nederlandse landschap, de stem van de onderklasse en het geslachtelijke onbehagen, en met andere kunstvormen zoals film en theater – in 2018 bijvoorbeeld met "Ik wil niet schitteren" (over het werk van filmmaker Alex van Warmerdam, samen met Eye Filmmuseum) en in 2019 met "Eén voor allen, allen voor één" (in samenwerking met theatergezelschap De Warme Winkel, rondom hun voorstelling De Drie Musketiers in het Amsterdamse Bostheater).

De Gids bloeit inhoudelijk, maar niet financieel. De redactie maakt het blad grotendeels zonder daarvoor te worden betaald. De Groene Amsterdammer NV, de onafhankelijke uitgeverij die het blad in 2012 heeft gered, draagt naar vermogen bij en betaalt onder meer de druk en distributie. Daarnaast wordt De Gids gefinancierd van het Gids Fonds, dat gevuld wordt door onze donateurs. Ook krijgt De Gids jaarlijks een bescheiden subsidie van het Nederlands Letterenfonds. De maximale bijdrage die dit alles oplevert, is net voldoende om schrijvers en dichters een minimale vergoeding te betalen. Vooral als het gaat om jonge auteurs, die verder geen bronnen van bestaan hebben, is dit voor alle betrokkenen zeer onbevredigend. Ook zorgelijk is dat het De Gids aan vermogen ontbreekt voor noodzakelijke zaken als de digitale conservatie van het archief, sinds 1837. Dit is een tijdrovend en kostbaar project, dat wij kunnen opstarten als donateurs daarvoor meer dan €5000 bijeenleggen.

Wilt u mecenas worden van De Gids? Doe dan een donatie en steun het Gids Fonds!

Wij garanderen dat uw bijdrage gaat naar:
  • bijzondere themanummers, redactionele ondersteuning, lezingen en publicaties van jonge schrijvers en dichters;
  • het veiligstellen van het rijke verleden van De Gids door het opnieuw vormgeven en ontsluiten van ons archief sinds 1837. 

Uw donatie kunt u storten op een speciale bankrekening, NL80 RABO 3178 1405 65 ten name van "Gids Fonds", of door toezending van een machtiging voor periodieke schenking. Stichting De Gids is een culturele ANBI-instelling, wat betekent dat uw donatie is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Het bestuur van Stichting De Gids is onbezoldigd.

Mocht u geïnteresseerd zijn en graag nadere toelichting ontvangen van onze redactiesecretaris Alma Apt, dan bent u op afspraak van harte welkom aan het redactieadres aan Singel 464, 1017 AW Amsterdam. Alma Apt is te bereiken via het e-mailadres redactie@de-gids.nl.

ANBI-gerelateerde informatie

NB: Stichting De Gids heeft sinds januari 2009 de culturele ANBI-status, waardoor uw gift van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.

Fiscaal nummer: 8167 62910
KvK-nummer: 4119 7538

Geïnteresseerden kunnen de jaarrekeningen van 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 van Stichting De Gids inzien.