Doneer aan De Gids

Het gaat goed met literair tijdschrift De Gids! Dankzij de uitstekende samenwerking met De Groene Amsterdammer is de oplage gestegen tot boven de 25.000 exemplaren per editie. Dat is voor een literair tijdschrift ongekend. Zo weet De Gids een hoge kwaliteit te combineren met een groot publieksbereik.

De Gids is een van de oudste literaire tijdschriften ter wereld. Veel gerenommeerde auteurs publiceerden erin of zaten in de redactie. Daarnaast bood en biedt De Gids veel ruimte aan jonge schrijvers en dichters. Zo verschenen er afgelopen jaren van veelbelovende schrijvers als Simone Atangana Bekono, Pete Wu en Basje Boer teksten in De Gids. Toen Safae el Shayeb met haar verhaal De dobbelaar van Caïro debuteerde in 2019/4, wekte ze meteen de belangstelling van meerdere uitgeverijen. Deze Gidsdebutanten treden in de voetsporen van Frederik van Eeden, Nescio (die in 1911 met De Uitvreter in De Gids debuteerde), Harry Mulisch (die vele jaren in de redactie zat) en Peter Buwalda.

In De Gids komt literatuur samen met actuele thema's zoals De stem van de onderklasse, Het geslachtelijke onbehagen en Het uitsterven van planten en dieren, en met andere kunstvormen zoals mode, film en theater – in 2021 bijvoorbeeld met Mode, meerstemmig (naar aanleiding van de tentoonstelling Voices of Fashion in het Centraal Museum), en in 2022 met Zijn wij goed? Wij zijn altijd goed! (naar aanleiding van een reeks voorstellingen over goeddoen van muziektheatergezelschap De Veenfabriek) en Zinsbegoocheling (een samenwerking met het Eye Filmmuseum).

Al werkt de redactie grotendeels onbezoldigd en krijgen de auteurs voor hun publicaties slechts een bescheiden vergoeding, voor het in stand houden van een ambitieus, kwalitatief hoogwaardig literair tijdschrift als De Gids is financiële steun nodig. Zonder donaties kan De Gids niet in de huidige vorm verschijnen. De Groene Amsterdammer NV, de onafhankelijke uitgeverij die het blad in 2012 heeft gered, draagt naar vermogen bij en betaalt onder meer de auteurshonoraria, vormgeving, druk en distributie. Daarnaast worden we gefinancierd door het Gids Fonds, dat gevuld wordt door onze donateurs. Ook krijgt De Gids via de uitgever jaarlijks een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Wilt u mecenas worden van De Gids? Doe dan een donatie en steun het Gids Fonds! Wij garanderen dat uw bijdrage zal worden besteed aan bijzondere themanummers, redactionele ondersteuning en publicaties van jong talent, evenementen als de Gidslezing en de speciale podcastserie Sprekende Letteren.
 
Uw donatie kunt u storten op bankrekening NL80 RABO 3178 1405 65 ten name van "Gids Fonds", of door toezending van een machtiging voor periodieke schenking. Stichting De Gids is een culturele ANBI-instelling, hetgeen betekent dat uw donatie is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Het bestuur van Stichting De Gids is onbezoldigd.
 
Mocht u geïnteresseerd zijn en graag nadere toelichting ontvangen van onze redactiesecretaris Maria van Dordrecht, dan bent u op afspraak van harte welkom aan het redactieadres aan Singel 464, 1017 AW Amsterdam. Maria van Dordrecht is te bereiken via het e-mailadres redactie@de-gids.nl.
 
ANBI-gerelateerde informatie

NB: Stichting De Gids heeft sinds januari 2009 de culturele ANBI-status, waardoor uw gift van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.
 
 Fiscaal nummer: 8167 62910
 KvK-nummer: 4119 7538
 
 Geïnteresseerden kunnen de jaarrekeningen van 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 van Stichting De Gids inzien.