Contact

Stichting De Gids
Postbus 353, Amsterdam
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
Rekeningnummer abonnementen: NL65 TRIO 019 849 6176

Redactiesecretariaat
Stichting De Gids
Singel 464
1017 AW Amsterdam
redactie@de-gids.nl

Administratie: 020 - 524 55 55 / abonnementen@de-gids.nl
Advertentie-acquisitie: 020 - 524 55 11 / advertenties@de-gids.nl
Redactie algemeen: 020 - 524 55 15 / redactie@de-gids.nl
Webredactie: webredactie@de-gids.nl

Adreswijzigingen

Naar Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam. Of mailen naar: abonnementen@de-gids.nl. Voor een adreswijziging of vakantieadres twee weken van tevoren oud en nieuw adres opgeven, liefst op adresband, in elk geval onder vermelding van postcodes.

Kopij

Het is mogelijk om een bijdrage (ongevraagde kopij) voor De Gids in te zenden, mits uw kopij niet eerder is gepubliceerd (op papier noch online). Wij vragen uw inzending te beperken tot vijf gedichten of proza/essayistiek van maximaal 4.000 woorden. Bijdragen die hiervan afwijken, moeten we helaas afwijzen. U kunt uw bijdrage via e-mail insturen naar: redactie@de-gids.nl t.a.v. Selin Kuşçu. U ontvangt binnen zes werkdagen een ontvangstbevestiging. De redactie van De Gids neemt één inzending per persoon tegelijkertijd in behandeling: u kunt een nieuwe inzending doen zodra u op uw eerdere inzending een reactie heeft ontvangen.

We raden iedereen aan om pas kopij in te zenden na het lezen van een aantal recente nummers van De Gids, om op die manier bekend te raken met stukken die heden ten dage in het tijdschrift worden gepubliceerd. Informatie over abonnementen kunt u hier vinden.

Bijdragen voor DIG kunnen gestuurd worden naar: webredactie@de-gids.nl.

Beide redacties streven ernaar binnen twee maanden op uw inzending te reageren. Houd er rekening mee dat dit wat langer kan duren in maanden waarin we bijzonder veel inzendingen ontvangen en tijdens de zomerstop (juli-augustus).

Uitgever

N.V. De Groene Amsterdammer