Contact

Stichting De Gids
Postbus 353, Amsterdam
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
Rekeningnummer abonnementen: NL65 TRIO 019 849 6176

Redactiesecretariaat
Stichting De Gids
Singel 464
1017 AW Amsterdam
redactie@de-gids.nl

Administratie: 020 - 524 55 55 / abonnementen@de-gids.nl
Advertentie-acquisitie: 020 - 524 55 11 / advertenties@de-gids.nl
Redactie algemeen: 020 - 524 55 15 / redactie@de-gids.nl
Webredactie: webredactie@de-gids.nl

Adreswijzigingen

Naar Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam. Of mailen naar: abonnementen@de-gids.nl. Voor een adreswijziging of vakantieadres twee weken van tevoren oud en nieuw adres opgeven, liefst op adresband, in elk geval onder vermelding van postcodes.

Kopij

Bijdragen (ongevraagde kopij), vijf gedichten of proza van maximaal 4000 woorden, voor De Gids kunnen via e-mail worden ingestuurd naar: redactie@de-gids.nl t.a.v. Selin Kuşçu. We raden iedereen aan om kopij in te zenden na lezing van een aantal recente nummers van De Gids, om op die manier bekend te raken met stukken die in het tijdschrift zijn gepubliceerd. Informatie over abonnementen kunt u hier vinden.

Bijdragen voor De Internet Gids kunnen gestuurd worden naar: webredactie@de-gids.nl.

De redactie streeft ernaar binnen twee maanden op uw inzending te reageren.

Uitgever

N.V. De Groene Amsterdammer