Contact

Stichting De Gids
Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
Rekeningnummer abonnementen: NL65 TRIO 019 849 6176

Redactiesecretariaat
Stichting De Gids
Singel 464
1017 AW Amsterdam
redactie@de-gids.nl

Administratie: 020 - 524 55 55 / abonnementen@de-gids.nl
Advertentie-acquisitie: 020 - 524 55 11 / advertenties@de-gids.nl
Redactie algemeen: 020 - 524 55 15 / redactie@de-gids.nl

Adreswijzigingen

Naar Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam. Of mailen naar: abonnementen@de-gids.nl. Voor een adreswijziging of vakantieadres twee weken van tevoren oud en nieuw adres opgeven, liefst op adresband, in elk geval onder vermelding van postcodes.

Kopij

Tijdelijke kopijstop: van 1 juli 2024 tot en met 1 oktober 2024 zal de redactie van De Gids geen ongevraagde kopij in behandeling nemen. Inzendingen kunnen wel nog verstuurd worden naar de redactie van DIG (De Internet Gids) via webredactie@de-gids.nl.

Het is mogelijk om een origineel Nederlandstalige en nog niet eerder gepubliceerde tekst in te zenden voor publicatie in De Gids ('ongevraagde kopij'). Wij vragen u om uw inzending te beperken tot vijf gedichten of proza/essayistiek van maximaal 3600 woorden. Bijdragen die hiervan afwijken, worden afgewezen. U kunt uw bijdrage als Word-bestand via e-mail insturen naar: redactie@de-gids.nl t.a.v. Maria van Dordrecht. U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging. De Gids neemt per kalenderjaar per persoon maximaal twee inzendingen in behandeling; na de tweede inzending zullen overige inzendingen niet in behandeling worden genomen. Let op: mail niet vanaf een Yahoo-adres, hier kan ons mailsysteem niet op antwoorden.

We raden schrijvers aan om pas kopij in te zenden na het lezen van een aantal recente nummers van De Gids, om op die manier bekend te raken met stukken die heden ten dage in het tijdschrift worden gepubliceerd. Informatie over abonnementen kunt u hier vinden.

Bijdragen voor DIG kunnen gestuurd worden naar: webredactie@de-gids.nl.

Beide redacties streven ernaar binnen drie maanden op uw inzending te reageren. Houd er rekening mee dat dit langer kan duren in maanden waarin we bijzonder veel inzendingen ontvangen en tijdens de zomerstop (juli-augustus).

Uitgever

N.V. De Groene Amsterdammer

Subsidies & donaties

Op dit moment worden de activiteiten van Stichting De Gids mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, het Industriegebouw in Rotterdam en enkele particuliere donateurs. Ook u kunt donateur worden! Stichting De Gids heeft sinds januari 2009 de culturele ANBI-status, waardoor uw gift van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.