Literaire avond

Een avond op Antarctica

Trippenhuis — 19 februari 2020, 19:00

Klimaatfictie of cli-fi is in opmars. De auteurs die in dit genre schrijven, speculeren in fictieverhalen over het toekomstige leven op aarde, dat veranderd zal zijn door klimaatverandering. De scenariostudie Project Antarctica van De Groene Amsterdammer ontstond vanuit dit genre: schrijvers, journalisten en wetenschappers werden uitgenodigd in korte verhalen een beeld te schetsen van Antarctica vanaf het jaar 2119. Een continent dat, zodra de ijskappen gesmolten zijn, (volgens het scenario) bewoonbaar en gekoloniseerd wordt. Parallel aan dit project vroeg De Gids drie schrijvers een lang verhaal te schrijven. De verhalen spelen zich respectievelijk af in de jaren 2030 (Wytske Versteeg), 2300 (Dirk Vis) en 3200 (Maria Barnas), en zijn gepubliceerd in De Gids 2019/6.

Over de vraag hoe fictie kan bijdragen aan het denken over de klimaatcrisis organiseren Project Antarctica en De Gids in samenwerking met de Akademie van Kunsten op 19 februari 2020 een avond in de Tinbergenzaal in het Trippenhuis (Kloveniersburgwal 29, Amsterdam). Thomas Muntz, samen met Simone Peek initiatiefnemer van Project Antarctica, zal de avond inleiden en presenteren. Namens De Gids zal schrijver Wytske Versteeg een bijdrage leveren. Ook hoogleraar Neelke Doorn en universitair hoofddocent Behnam Taebi, beiden verbonden aan de TU Delft, zullen spreken. Het volledige programma maken we binnenkort bekend.

Aanmelden voor deze avond