literaire avond

Zinsbegoochelingsavond in Eye

Eye Filmmuseum Amsterdam — 20 december 2022, 19:15

De Gids en Eye presenteren een speciale avond over zinsbegoocheling. Met Maria Barnas, Dirk van Weelden, Basje Boer, Asha Karami en Alma Apt. Met voordrachten, filmvertoningen en een optreden van goochelaar Chris Bordet. Het Zinsbegoochelingsnummer kwam tot stand in samenwerking met gastredacteur Machteld Löwensteyn. Haar essay zal voorgedragen worden. 

Film is bij uitstek het medium dat speelt met onze waarneming en de scheidslijn tussen illusie en werkelijkheid kan laten vervagen. Het decembernummer van De Gids is geheel aan dit thema gewijd en is het vertrekpunt voor het programma van deze bijzondere avond waarin schrijvers, dichters en kunstenaars hun overdenkingen over zinsbegoocheling op geheel eigen wijze voor het voetlicht brengen. Vertoond worden onder meer de recent teruggevonden en gerestaureerde film Europa (1931) van Stefan en Franciszka Themerson en The Great Train Robbery (1903, Edwin S. Porter).  

Kaartjes