bloeitbloeit achter de nek om vingerszwakjes geleund,
een mens

bloeit het
met de mondlos bloeiende, komtlos over de velden
en de velden
en de naburige veldenopen om als adem
open, om alsadem aan een lege luchthuis

1.

lang voor nu was
totaal op
de achtste dag,over de rand van de rots van tarpeiaschaduwen
om niet
het gras in

2.

halverwege februari open
door een witte zon

waaronder eens
wat beweging in het huis? er is
voortdurend bewegingin en om het huisgras weet niet wat er
met mijn vingers

in die stoflaag
opgeschreven, staat

3.

water in het slibspoor
volg het met mijn

hand lost het huis niet
kan ik nog volgen?

wijs duimvinger pols
nu languit in het grind

alleen op deze manier
kan ik je horennodmoest overreden (ik ga
uit nu in het open veld)waar ben je?
het teken vóór mijwacht op onze muren

r. schipper (1988) schrijft. Eerdere fragmenten verschenen her en der.

Meer van deze auteur