Kunst vertaalt de wereld naar het Engels.
Art translates the world into English.

Ik besteed minstens een derde van de tijd dat ik wakker ben, aan spreken.
I spend at least a third of my waking time speaking. 

Een maatschappij heeft een gemeenschappelijke taal nodig om te slagen.
A society needs a common language to succeed.

Ik heb een hekel aan stemopnamen waarin je ademhaling kunt horen.
I dislike voice recordings where breath is audible.

Ik beheers de taal waarin de grondwet van het land waar ik woon, is geschreven.
I master the language in which the constitution of my country of residence is written.

Ik woon op minder dan 30 minuten rijden van een taalgrens.
I live less than a 30-minute drive away from a language border.

Ik spreek niet altijd om begrepen te worden.
I don’t always speak to be understood.

Ik ben eentalig.
I am monolingual.

Het dragen van een mondkapje heeft invloed op de kwaliteit van mijn stemuitdrukking.
Wearing a face mask affects the quality of my vocal expression.

Mijn taal is verbonden aan een ontstaansgeschiedenis.
My language is tied to a history of origin.

Er bestaat niet zoiets als een ‘moedertaal’.
There is no such thing as a ‘native language’.

Als een taal niet op scholen wordt onderwezen, heeft hij geen overlevingskans.
If a language is not taught in schools, it has no chance of survival.

Ik kan een deepfake stem herkennen.
I can recognize a deepfake voice.

Ik kan de achtergrond van mensen herleiden uit hun uitspraak van de r.
I can trace people’s backgrounds from their pronunciation of the r.

Ik kan fysiek iemands woede voelen als ik met hen praat via een scherm.
I can physically sense someone’s anger when I talk with them via a screen.

Ik maak deel uit van de wording of de creatie van een nieuwe taal.
I am part of the becoming or the creation of a new language.

De termen ‘Dunglish’ en ‘Steenkolen­engels’ zijn niet kleinerend.
The terms ‘Dunglish’ and ‘Steenkolen­engels’ aren’t pejorative.

Taalstrijd en taalrechten zijn alleen nog politiek relevante onderwerpen voor populisten.
Language strugge and language rights are only still politically relevant topics to populists.

Het voelt goed om gecomplimenteerd te worden met mijn beheersing van het Engels.
It feels good to be complimented on my English proficiency.

Mijn navigatiesysteem spreekt net als ik.
My navigation system speaks like I myself do.

Taalrechtvaardigheid is een minder urgente kwestie dan klimaatrecht­vaardigheid.
Linguistics justice is a less urgent issue than climate justice.

Spreken op videoconferentieplatforms als Zoom beïnvloedt de manier waarop ik face-to-face spreek.
Speaking on video conferencing platforms like Zoom affects the way I speak face-to-face.

Ik woon in een land met een minister van officiële talen.
I live in a country that has a Minister of Official Languages.

Fluisterspraak is minder besmettelijk dan gewone spraak.
Whispered speech is less contagious than regular speech.

Het vertalen van namen is een onwenselijke vorm van acculturatie.
The translation of names is an undesirable form of acculturation.

Ik moet mijn taal beschermen tegen besmetting door een andere taal. 
I need to protect my language from contamination by another language.

Engels- en Nederlandstaligen gebruiken veel adem bij het spreken en dragen daardoor bovengemiddeld veel virusdeeltjes over.
English and Dutch speakers use a lot of breath when speaking and therefore transmit an above-average number of virus particles.

Iedereen heeft een accent.
Everybody has an accent.

De Engelse taal maakt bewustwording van en mobilisatie rond de strijd voor andere talen mogelijk.
The English language enables the awareness of and mobilization around struggles for other languages.

Ik ben me meer bewust van taalgevoeligheden dan de meeste mensen.
I am more aware of linguistic sensitivities than most people.

Ik kan zien dat deze stellingen niet met ChatGPT of een soorgelijke applicatie zijn gemaakt.
I can tell that these statements were not made with ChatGPT or any similar application.

Deze stellingen zijn niet zo controversieel, dus ik zou er geen bezwaar tegen hebben als mijn antwoorden openbaar zouden worden gemaakt.
These statements are not that controversial, so I would not object to my answers being made public.Op www.contagious-speech.org zie je hoe jouw antwoorden zich verhouden tot die van anderen, en of je tot de meerderheid of de minderheid van de respondenten behoort. Je naam en metadata zullen niet worden opgeslagen.
At www.contagious-speech.org you can see how your answers compare to those of others, and whether you belong to the majority or minority of respondents. Your name and metadata will not be stored.

Deze enquête hoort bij het project ‘Contagious Speech’ van Nicoline van Harskamp, dat gaat over adem, spraak en schermen. De eerste (Frans/Engelse) versie van de vragenlijst werd in 2022 ontwikkeld voor een tentoonstelling in Galerie UQO in Quebec, Canada. Een tweede (Spaans/Engelse) versie ontstond in samenwerking met het Clemente Center in New York City in 2023. De versie hierboven in het Nederlands en Engels werd gemaakt voor het Ultrasympathetic Ultratranslation Symposium bij BAK Utrecht in 2023.

Nicoline van Harskamp (1975) is een beeldend kunstenaar die zich bezighoudt met vormen van (spreek)taal en solidariteit. Haar live werk was onder meer te zien in het M HKA Antwerpen, de Tate Modern in Londen, de KunstWerke in Berlijn, het New Museum in New York en het Kaaitheater in Brussel. Ze toont haar video- en installatie­werken binnen en buiten Nederland en maakt online projecten zoals de ‘Englishes Massive Open Online Course’ en ‘Contagious Speech’.

Meer van deze auteur