blijven bij het feit in de slechte adem van het feit
er zijn hier geen derden
uitgesteld uitstel
vreemde compost
t.o.v. stuwmeren en vliegtuigen
t.o.v. gedichten en datacentra
bij het feit blijven
is wat verbrost nooit
ferm wordt
wat broeit in oude groei 

zich ophoest 

van onze samenkomst ontdoet
nog bij het feit 

relaties van kristallen
zijn nooit vrij van vacatures
er ontbreken atomen er is
verbrossing van het materiaal
dit is niet echt een principe
daarom is het ook onprofessioneel
ik heb het niet tegen jou
omdat ik het niet tegen anderen heb
ik heb het tegen jou
ik heb het niet tegen jou omdat ik het niet tegen mij heb
ik heb het tegen mij
iemand die buiten een bepaalde rechtsverhouding staat
en daar in beginsel niets mee te maken heeft is een derde
onprofessionele hulp kent geen derden
dat betekent niet dat er geen schade door derden bestaat
artikel 8:
          de partijen erkennen het belang van het voorkomen beperken en aanpakken
          van verlies en                              schade
          die geassocieerd wordt met de nadelige       gevolgen
          zoals extreme                              weersomstandigheden
          of traag op gang komende                    verschijnselen
          en de rol van duurzame                      ontwikkeling
          bij het verminderen van het                   risico
          van verlies en                              schade
het erkennen van verlies en schade staat niet gelijk
aan betalen verantwoordelijkheid ademt geen aansprakelijkheid
wie schade berokkent haalt adem in het onoplosbare
waar ik onprofessionele hulp bij wil is de vraag
wat is de vertelde tijd van schade en verlies

Maarten van der Graaff (1987) is schrijver. Hij publiceerde drie dichtbundels en twee romans. Vorig jaar verscheen de roman Onder asfalt.

Meer van deze auteur