Al wat de hand bedachtzaam vervaardigt 
mondt uit in eenvoud die ertoe doet 

Niet het gedicht als een ding 
maar het ding een gedicht, grond-
stoffelijk en tastbaar 

Materie zonder metafoor 
die slechts het eigen wezen omvat 

De maker bevoelt het, stilaan 
bevlogen stuurt zijn hand het hoofd 
tot de stof zich ontvouwt 

Wat ongevormd 
nog naamloos is 

Wat gestalte krijgt 
en wordt benoemd 

Zodra de tong de namen uitspreekt 
en de hand dingen beproeft 
veert de maker op – 


Amai! 

Vanaf de werkbank daalt een doodsengel 
naar de verblufte beeldenaar 
die een donkere aanzegging bedremmeld, 

dus vol schrik betekent, 
op zijn tanden bijt, verwilderd 

rondkijkt en zich moed inspreekt 
terwijl zijn vrije hand alweer beweegt 

en als vanzelf verwrongen beelden 
op een lijkwit tekenblad penseelt –

© Lucebert, ‘Engel bringt das Unerwünschte’, 1990, c/o Pictoright. Particuliere collectie.

Fotografie: Johannes Schwartz

H.C. ten Berge (1938). Recente publicaties: Notities van Nemo (verhalen en novellen, 2019), De beproevingen van Àlvar Nuñez (poëzie, 2019), In tongen spreken (poëzie, 2020), Een kinderoog (poëzie, 2022). 

Meer van deze auteur