Het onbekende trekt ons. Wie deze zomer op vakantie is gegaan, als toerist of als reiziger, werd zelf ook voor even een vreemdeling. Het kan bevrijdend zijn om onbekende plekken te ontdekken en nieuwe mensen te leren kennen, maar daarna komen de meesten graag weer thuis in het alledaags vertrouwde. Het vreemde is aantrekkelijk, zolang het ver weg, exotisch en tijdelijk is.

Voor dit nummer werkt De Gids samen met Welcome Stranger, dat kunstenaars vraagt om werk te tonen vanuit hun eigen woning. Centraal daarbij staat het spanningsveld tussennprivé en publiek, openbaarheid en privacy, en daarmee tussen bekend en onbekend, tussen het dichtbije en het vreemde. Die ontmoeting staat in deze Gids centraal. Wat gebeurt er als het vreemde dichterbij komt? Hoe trekken we de grens tussen dat wat eigen is en dat wat we als vreemd beschouwen, wat dichtbij is en veraf ? Wat kan vervreemding brengen? En wat betekent het om ‘het vreemde’ te verwelkomen – is dat wel mogelijk?

In dit nummer schrijven Mia You en Siel Verhanneman brieven aan degene die altijd te gast is in hun schrijven: de denkbeeldige lezer. Ook zijn er beeldbijdragen uit het archief van Welcome Stranger met een begeleidend essay van Marianna van der Zwaag, korte verhalen van Richard de Nooy, Maarten Inghels en Wytske Versteeg, en een essay van Florette Dijkstra.

Namens de redactie, 
Alma Apt, Maria Barnas, Wytske Versteeg en Marianna van der Zwaag