Cyanne van den Houten

Cyanne van den Houten (1994) is de beeldredacteur van De Internet Gids en is freelance ontwerper www.cyannevdh.nl. Ze volgt met grote interesse nieuwe verbindingen tussen magie, (technologische) innovatie, jeugdcultuur en dit uit zich in (non-lineaire) nieuwe media, producties en artistieke interventies. Cyanne studeerde aan de HKU en het Sandberg Instituut. Met haar intrigerende beelden probeert Van den Houten ons denkkader overhoop te gooien en daarmee alternatieve zienswijzen te tonen. Zij zoekt steeds weer naar avant-gardistische vormen van communicatie en podia voor makers en denkers met een kritische blik op de toekomst, zoals met haar media-lab TELEMAGIC.