Czeslaw Milosz

Czeslaw Milosz (1911-2004) was behalve een van Polens belangrijkste dichters tevens essayist en romancier. In 1951 vroeg hij politiek asiel aan in Frankrijk, waarna hij dooremigreerde naar de Verenigde Staten waar hij van 1961-1976 Slavische taal- en letterkunde doceerde aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Hij ontving in 1980 de Nobelprijs voor literatuur, wat hem in staat stelde terug te keren naar zijn geboorteland.