David Habets

David Habets (1988) werkt op het grensvlak van beeldende kunst, landschap en natuurwetenschappen. Zijn artistiek onderzoek en installaties zijn (inter)nationaal tentoongesteld (HKW Berlin, Het Nieuwe Instituut, Zone2Source o.a.) en komen altijd voort uit langlopende samenwerkingsverbanden (ZOOOF - zoo of the future, LiCo - Lithops Corporation). In 2021 tekent, fotografeert en schrijft hij aan de Jan van Eyck Academie als Vroman Fellow 2020-2021. Voor een stad van lucht bedankt hij in het bijzonder Asha Karami voor haar vertrouwen tijdens het schrijven over korstmossen en de stad.