Dewi de Nijs Bik

Dewi de Nijs Bik (1990) publiceerde eerder in onder meer Poëziekrant en DW B en droeg haar gedichten voor op diverse podia in Nederland en Vlaanderen. Ze is afgestudeerd in Comparative Literature en in moderne Nederlandse letterkunde. Al een decennium schrijft ze voor Indisch maandblad Moesson. In de afgelopen jaren werd ze geselecteerd voor de Parijsresidentie van deBuren en was ze programmamaker bij Perdu. In 2022 verschijnt haar poëziedebuut Indolente bij De Arbeiderspers.