Frederik van Eeden

Frederik Willem van Eeden was een Nederlandse psychiater, schrijver, meest bekend van zijn romans De kleine Johannes en Van de koele meren des doods. Als wereldverbeteraar hield hij zich diepgaand bezig met taal- en begripskritiek.