Gerard Visser

Gerard Visser is hoofddocent Cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte. Zijn bijdrage aan dit nummer van De Gids is gebaseerd op zijn studies De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang (SUN, 1998) en Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (SUN, 2008).