Greddy Huisman

Greddy Huisman (1934) behaalde in 1966 haar doctoraal geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was werkzaam als docente in het voortgezet onderwijs, aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Groningen en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tegenwoordig is ze werkzaam als freelance historica, ze publiceert regelmatig en verzorgt literair-historische lezingen. Haar proefschrift Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland 1800-1940 verscheen in 2000 in een handelseditie.