Harm Stevens

Harm Stevens (1969) is conservator blanke wapens en harnassen in het Legermuseum te Delft. Hij is samensteller van De Nederlands-Indische geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw in meer dan 100 verhalen (2003). Momenteel werkt hij aan een boek over kapitein Hans Christoffel (1865-1962).