Hub Zwart

Hub Zwart (1960) studeerde filosofie en psychologie te Nijmegen, publiceerde onder meer Technocratie en onbehagen: over de plaats van de ethiek in het werk van Michel Foucault (1995), De wetenschapper als auteur (2001), Boude bewoordingen: de historische fenomenologie (‘metabletica’) van Jan Hendrik van den Berg (2003) en Denkstijlen (2006). Hij is hoogleraar Filosofie van de Natuurwetenschappen (RU) en directeur van het Centre for Society & Genomics.