Marijke Schermer

Marijke Schermer schreef toneelstukken, libretto’s en de romans Mensen in de zon en Noodweer die verschenen bij Uitgeverij van Oorschot. ‘Eindeffect 3’ is in samenhang te lezen met ‘Eindeffect 1’ in het zomernummer van De Groene Amsterdammer, dat ook weer matcht met ‘Eindeffect 2’ in het septembernummer van Das Magazin.