Merel Boers

Merel Boers is historicus en laat als journalist en essayist zien hoe (on)zorgvuldig we vaak met taal omgaan.