Mirjam Pool

Mirjam Pool (1974) publiceerde eerder verhalen in Optima en Bunker Hill.Als freelance journalist werkt ze momenteel aan een boek over armoede in Nederland.