Paul Demets

Paul Demets (1966) is lector aan de School of Arts Gent en onderwijsdidacticus aan de Universiteit Gent. Hij is ook poëzierecensent voor onder andere De Standaard. Zijn recente publicaties zijn De landsheer van de Lethe (2021), De bijendans en De hartvinger (2022). Hij ontving de Herman de Coninckprijs, de Jan Campert-prijs en de Paul Snoekprijs.