Paul F. van der Heijden

Paul F. van der Heijden (1949) is rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar arbeidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zijn publicaties richten zich op arbeidsverhoudingen, grondslagen van het arbeidsrecht, grondrechten, corporate governance en openbaar bestuur. Eerder was hij verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen en was hij rechter bij de Amsterdamse rechtbank.