Peter Peters

Peter Peters (1960) is verbonden aan de Faculteit der Cultuur- en maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij associate lector Autonomie en openbaarheid in de kunsten aan de Hogeschool Zuyd. Hij promoveerde in 2003 op het proefschrift De haast van Albertine. Reizen in de technologische cultuur.