Petty Bange

Dr. Petty Bange is universitair docente middeleeuwse geschiedenis aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Zij publiceerde in 2000 een vertaling van Erasmus’ Lof der Zotheid, waarvan ter gelegenheid van de boekenweek 2007 de vijfde druk verschijnt. In haar onderzoek houdt zij zich vooral bezig met het laatmiddeleeuwse geestesleven.