Ruth Lasters

Ruth Lasters (1979) is dichter, prozaschrijfster en leerkracht in het interculturele hart van Borgerhout. Toen De Gids haar vroeg om gedichten over leiderschap te schrijven, was ze aanvankelijk wat weigerachtig omdat haar pen een enfant terrible is dat volledig zijn zin wil doen. Toch ontsponnen er zich uiteindelijk twee gedichten, waaronder een over wiskundig leiderschap binnen de natuur.