Susan Legêne

Susan Legêne is hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de VU. Tot begin 2008 was zij Hoofd Museale Zaken van het Tropenmuseum en bezette zij aan de UvA als bijzonder hoogleraar vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap de leerstoel Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen. Zij is voorstander van de versterking van onderzoeksrelaties tussen musea en universiteiten.