Theo van der Meer

Theo van der Meer studeerde Nederlands en is betrokken bij het project Homoseksualiteit in de Twintigste Eeuw. Voor zijn proefschrift Sodoms Zaad in Nederland. Het Ontstaan van Homoseksualiteit in de Vroegmoderne Tijd (1995) *kreeg hij de Premium Erasmianum Studieprijs voor buitengewone dissertaties in de geesteswetenschappen. In het voorjaar van 2007 verschijnt van zijn hand de biografie, *Jhr. mr. Jacob Anton Schorer. Een Biografie van Homoseksualiteit.