Thomas Milo

Thomas Milo (1950) is uitvinder, typograaf en als taalkundige gespecialiseerd in het Slavisch, Turks en Arabisch, en heeft bijgedragen aan de Arabische technologie van Microsoft, Apple en Adobe.