Yu Jian

Yu Jian werd op 8 augustus 1954 geboren te Kunming, hoofdstad van de zuidwestelijke Chinese provincie Yunnan. Hij schrijft gedichten in een uitgepuurde taal, die hij zo grondig mogelijk bevrijdt van pathos, vergezochte beeldspraak en bezoedeling door het politieke jargon. Medio jaren negentig begon hij aan een reeks zogenaamde Aantekeningen, poëtische momentopnamen waarvan de eerste neerslag vaak razendsnel gebeurt, maar waaraan daarna lang wordt geschaafd. Inmiddels telt Aantekeningen een zeshonderdtal relatief korte gedichten. Yu Jian is behalve dichter ook essayist, fotograaf en cineast.