haramscara (Oudhoogduits) is samengesteld uit ‘harm’ (leed, pijn) en ‘schare’ (deel). Betekent ‘een pijnlijke en beschimpende straf’, of ‘het tot plaag beschorene’. Met dank aan Johan H. Winkelman, die het woord gebruikt in Spiegel der Letteren (nr. 2, 2012).

Annemarie Estor (1973) publiceerde zeven dichtbundels, een resem essays, een groeiend corpus vertalingen van Arabische poëzie, enkele liedteksten, een paar multimediale kunstboeken in samenwerking, en er zit nog veel meer aan te komen.

Meer van deze auteur