haramscara (Oudhoogduits) is samengesteld uit ‘harm’ (leed, pijn) en ‘schare’ (deel). Betekent ‘een pijnlijke en beschimpende straf’, of ‘het tot plaag beschorene’. Met dank aan Johan H. Winkelman, die het woord gebruikt in Spiegel der Letteren (nr. 2, 2012).

Annemarie Estor (1973) publiceerde tot op heden zes opvallende dichtbundels. Hierin vertelt zij verhalen die zich bevinden op het snijvlak van lichamelijkheid, seksualiteit, wetenschap en politiek. Eind 2022 verschijnt bij Uitgeverij Wereldbibliotheek haar nieuwste bundel Nanopaarden, megasteden.

Meer van deze auteur