haramscara (Oudhoogduits) is samengesteld uit ‘harm’ (leed, pijn) en ‘schare’ (deel). Betekent ‘een pijnlijke en beschimpende straf’, of ‘het tot plaag beschorene’. Met dank aan Johan H. Winkelman, die het woord gebruikt in Spiegel der Letteren (nr. 2, 2012).

Annemarie Estor (1973) is dichter en cultuurwetenschapper. Ze schrijft ‘ontwrichtende poëzie die fascineert vanwege haar bedwelmend zinnelijk vermogen’ (De Standaard). Haar werk werd bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut 2011, de Herman de Coninckprijs voor de beste dichtbundel 2013 en de Jan Campert-prijs 2018.

Meer van deze auteur