haramscara (Oudhoogduits) is samengesteld uit ‘harm’ (leed, pijn) en ‘schare’ (deel). Betekent ‘een pijnlijke en beschimpende straf’, of ‘het tot plaag beschorene’. Met dank aan Johan H. Winkelman, die het woord gebruikt in Spiegel der Letteren (nr. 2, 2012).

Annemarie Estor (1973) publiceerde de dichtwerken Vuurdoorn me (2010), De oksels van de bok (2012) en Dit is geen theater meer (2015) en Niemandslandnacht (2018). Met Lies Van Gasse maakte zij Het boek Hauser (2013). De erotische of meer in het algemeen zinnelijke en zintuiglijke benadering is het meest opvallende kenmerk van haar poëzie.

Meer van deze auteur