Arthur Mulder

Arthur Mulder (2001) haalde zijn vwo-examen in het coronajaar en gaat Engelse literatuur studeren.