Bert Theunissen

Bert Theunissen is hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen, onderdeel van het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich bezig met de geschiedenis van de levenswetenschappen in de negentiende en twintigste eeuw. Recentelijk schreef hij artikelen over de veranderingen in de fokkerij van landbouwhuisdieren in verband met de opkomst van de genetica.