Geert de Vries

Geert de Vries (1950) is als socioloog verbonden aan de Vrije Universiteit en Amsterdam University College. Van hem en Joost Beuving verscheen onlangs Doing Qualitative Research: The Craft of Naturalistic Inquiry (2015). De titel van zijn stuk is naar Arthur van Schendel.