Ileen Montijn

Ileen Montijn studeerde geschiedenis in Leiden. Zij schrijft over wonen en smaak, kunst, architectuur en aanverwante zaken. In 2007 verscheen van haar Schoonheid als hartstocht. Pierre Cuypers 1827-1921. Haar boek Leven op stand 1890-1940 wordt dezer dagen opnieuw uitgegeven.