Jan de Roder

Jan de Roder (1958) is essayist en als docent verbonden aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en het University College van de Universiteit Maastricht. Een paar dichters herleest hij met grote regelmaat. Een daarvan is Herman Gorter.