Jan Pronk

Jan Pronk (1940) is oud-minister voor de PvdA en werkte in verschillende functies bij de Verenigde Naties. Begin 2013 zegde hij om principiële redenen zijn partijlidmaatschap op.