Robert Hass

Robert Hass (1941) is voormalig Poet Laureate van de V.S. Hij publiceerde zeven poëziebundels, waarvan Summer Snow (New York 2020) de laatste is. Zijn poëzie werd o.m. bekroond met een Pulitzer Prize, de essays met de National Book Critics Award. In 2010 verscheen Een verhaal over het lichaam, een tweetalige bloemlezing uit zijn poëzie.