Je had leider
van het koor kunnen worden,
maar aan het begin van een oorlog
laat je je tot generaal
tegen de Romeinen benoemen
en je laat je soldaten loten
in welke volgorde zij elkaar doden.

Als je met één ander overgebleven bent
overtuig je hem jullie
aan de Romeinen over te geven.

Als Jerusalem in brand staat
mag je naar de gevangenen lopen
en aanwijzen wie jij je kunt herinneren
en die worden vrijgelaten
– je mag er zeker tien aanwijzen.

In je hoofd zing je
een liedje voor de leider van het koor,
dat je kunt zingen
terwijl je door lange gangen loopt,
het koor achter je aan.

Je kijkt niet om, want ze zijn stil
en letten op niet naar voren te stappen
voordat jij dat doet.

Op een dag
weet je niet meer
wat het volgende woord is
en de melodie helpt je niet
je wat dan ook te herinneren.

Op een dag
kijk je wél om
en dan moet het koor
blijven waar het is,
mag het niet mee het daglicht in.

Of je laat je nog een keer
tot generaal tegen de Romeinen benoemen,
en dan kun je zeggen:
jullie kunnen nu tevoorschijn komen,
aan de soldaten
die zich verborgen hadden
tot iedereen weggegaan was
die verbaasd was
dat het hier zo leeg was.

Voor je leger uit vluchten, sneller dan
de voorste verkenners,
in een bootje over de rivier.

Uw leger, mijn leger, je houdt in, geeft voorrang,
buigt als iemand voor je uit
door die deur gaat.

Nachoem M. Wijnberg (1961) publiceerde vele dichtbundels en romans. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De gedichten in zijn bundel Van groot belang hebben als uitgangspunt dat een gedicht de aangewezen vorm is om problemen van economische, politieke en sociale aard te onderzoeken. Leiderschap is een goed voorbeeld van zo’n probleem.

Nachoem M. Wijnberg (1961) is dichter – in maart 2022 verschijnt zijn twintigste bundel Namen noemen – en publiceerde vijf romans – laatstverschenen Alle collega’s dood (2015). In 2018 ontving hij de P.C. Hooftprijs. Hij is ook werkzaam als hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Meer van deze auteur