Reorganisatie 2011

De plenaire bijeenkomst.
De advisering van de Ondernemingsraad.
Het overleg met de vakbonden.
Het sociaal plan.
De matchingsprocedure en de regels van het uwv.

De afdelingsbijeenkomsten.
Het ledenverlies. De omzetdaling. 40 Fte reductie.

Uitwisselbaar. Nieuwe functies.
Twee salarisschalen lager.
Hogere werkdruk. Geen doorgroeimogelijkheden.

Boventallig. Gedwongen ontslagen.
Aanvulling op de ww-uitkering. Geen ontslagvergoeding.

Geen duidelijkheid voor de zomer.
Telefoonafspraak in de vakantie.
Directe leidinggevende belt.

Mobiel trilt aan de rand van het zwembad. Spreken na de piep…

Prematuur

S. 1,5 jaar zwangerschapswens
P. indien gewenst retour voor verwijzing fertiliteitspoli
21-12-2006 zwangerschapstest positief.

16-6-2007 Moeder gravida 1.
Bij 31 weken + 4 dagen kwam mevrouw in partu.
Op de afdeling Verloskunde werd nog geremd met Atosiban.

Tevens werd er Celstone toegediend.
Er is een start gemaakt met Augmentin,
Op verdenking van cystitis bij de moeder.

Het mbo liet een pH 7,25 zien
en een be van -10.
Hierop werd besloten tot een vacuümextractie.

1 tractie, waarna een jongen werd geboren.
Er was een graad-1-bloeding intracerebraal (hersenbloeding op rechts).
Er werd eenmaal een erytrocytentransfusie gegeven.

Daarna bleef het hb stabiel (8,6 mmol/l).
De Kleihauer was negatief (< 400 uL).
Verdenking van perinatale infectie bij maternale cystitis en prematuriteit.

Extremiteiten: geen afwijkingen.
Alert, bleekroze. Milde respiratoire distress.
23.15 opgenomen op de Intensive Care Neonatologie.

Leon Kiyoshi Verlaan,
Geboortegewicht: 1840 gram.
Lengte: 42 centimeter.