Zwart gat
Als stof voldoende stof vergaart
komt massa tot ontsteking
Kinderen, sterren
ontstaan op eendere wijze
Nevels die verdichten tot spiralen
de vonk afwachten van het ademhalen
de in- en uitstoot van een kort bestaan
dat jaren of eonen kan bestaan
Tot door de ster, tot sintel ingestort,
de ingenomen ruimte prijsgegeven wordt
De massa zich alleen nog kenbaar maakt
in hoe het licht door tijd en ruimte gaat
En hoe het valt op ons gezicht
als het naar de sterren is gericht
Dat laatste helder ogenblik
waarin wij weten: dit was ik