Erik Lindner

Erik Lindner (1968) publiceerde de dichtbundels Tramontane (1996), Tong en trede (2000) en Tafel (2004). Hij stelde een overzicht van Franse vertalingen van Nederlandse poëzie samen: Le verre est un liquide lent; 33 poètes néerlandais (2003). Hij schrijft over poëzie voor De Groene Amsterdammer.